Algemene voorwaarden

I. Identiteitsgegevens van de onderneming en contact

Vennootschapsnaam: H.S.M.
Vennootschapsvorm: Naamloze vennootschap
Handelsnaam: BIRKENSHOP
Zetel: 2590 Berlaar, Broekweg 14 (België)
Ondernemingsnummer: 0463.903.587
Btw-nummer: BE0463903587
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 
Telefoonnummer: 014 15 19 77
E-mail: info@birkenshop.be

Je kunt ook steeds een bezoek brengen aan onze fysieke winkel. 
Deze is gelegen te 2200 Noorderwijk, Ring 35, België.

De openingsuren zijn als volgt: 

Maandag t.e.m. vrijdag: 09.00 uur  –  17.00 uur
Zaterdag: 09.00 uur  –  12.00 uur
Zondag: Gesloten

BIRKENSHOP is een onafhankelijk verkooppunt van Birkenstocks en behoort niet tot de Birkenstock-groep. 

II. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

II.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de consument, met name alle bestellingen en aankopen die geplaatst worden via de webshop van H.S.M. NV, handelend onder de commerciële naam “BIRKENSHOP”, met zetel te 2590 Berlaar, Broekweg 14 en vestiging te 2200 Noorderwijk, Ring 35, België. 

II.2 Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vragen we om geen bestelling te plaatsen via onze webshop. 

III. Beschrijving van de producten en hun prijs 

III.1 Voor de volledige beschrijving en kenmerken van onze producten, verwijzen we je graag naar onze webshop en de individuele productpagina’s. 

III.2 De prijzen die op onze website bij ieder product worden weergegeven, zijn in euro’s en zijn steeds inclusief btw. 

III.3 De prijs kan steeds vermeerderd worden met verzendkosten, indien van toepassing. De verzendkosten zullen steeds duidelijk en apart worden weergegeven, voorafgaand aan het definitief plaatsen van je bestelling. Eventuele douanerechten of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant.

IV. Betaling en betalingswijzen 

IV.1 Wij bieden onze klanten graag volgende betalingsmogelijkheden aan: 

  • Bancontact
  • Belfius Pay Button
  • KBC/CBC 
  • iDEAL
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express

IV.2 We behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.

V. Wettelijke waarborg van conformiteit van de aangeboden producten

V.1 Wij garanderen dat de geleverde producten overeenstemmen met de beschrijving zoals weergegeven op de website en voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

VI. Wettelijke garantie

VI.1 In overeenstemming met de Belgische Wet betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, heb jij, als consument, recht op een wettelijke garantie van twee jaar vanaf de levering van het product. Gedurende deze periode verbinden wij, de verkoper, ons ertoe elk product dat niet conform is, gratis te vervangen of te herstellen, voor zover de vraag redelijk en mogelijk is.

VI.2 Let op! De wettelijke garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, vallen, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

VI.3 Wanneer je kennis neemt van enige non-conformiteit of gebrek aan het door ons geleverde product, stel je ons hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte, uiterlijk binnen twee maanden te rekenen vanaf de dag dat je het gebrek aan het product hebt vastgesteld. Je kunt contact met ons opnemen per e-mail (zie contactgegevens hierboven).

VII. Klachten 

VII.1  Indien je een klacht hebt over een product of onze dienstverlening, neem dan contact met ons op. We zullen je klacht zo spoedig mogelijk behandelen.

VIII. Intellectuele eigendomsrechten

VIII.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze webshop, waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s en ontwerpen, zijn eigendom van H.S.M. NV, handelend onder de commerciële naam “BIRKENSHOP”, of haar licentiegevers. 

VIII.2 Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, materiaal van onze webshop te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken. 

IX. Beperking van aansprakelijkheid

IX.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van onze webshop of de inhoud ervan.

X. Geschillen

X.1 Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 

X.2 In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het gebruik van onze webshop, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door DigitaleJurist.be

Slippers
Teenslippers
Sandalen
Pantoffels
Sokken
Winkelwagen
preloader